නිංෙබෝ Keyluo යන්ත්රය සංස්ථා, 2011 සිට quality.Our සමාගම කැපවී නිර්මාණය පලවා හරින්න, සේවාවක් පිළිබඳව අවධානය යොමු, ප්රධාන පෙළේ ලෝහ වේ තැබීමේ, සී යන්තගත කිරීම, නිංෙබෝ ලද වාත්තු සහ අභිරුචි නිෂ්පාදන මිය China.We ඉදිරිපත් OEM / ODM
    සේවා මෙන්ම කිරීමට පාරිභෝගිකයන්ගේ ඉංජිනේරුවන් උත්සාහයක් අඩු සහ නිෂ්පාදන සංවර්ධනය වේගවත් පාරිභෝගිකයන් ඉදිරියට වෙළෙඳපොළ competition.We ක ලබා ගැනීමට උදව් කිරීමට වෙළෙඳපොළ අංශ විශේෂඥතාවක් ක්රියාවලිය OEM වාහන අමතර කොටස්, ඉදිකිරීම් දෘඩාංග, විදුලි සහ වෛද්ය.

    අප අමතන්න තව දුරටත් කියවන්න

    විශේෂාංග නිෂ්පාදන

    නව පැමිණීම්

    WhatsApp Online Chat !